Werk en motivatie

Er is veel onderzoek gedaan naar wat werknemers motiveert. Als werknemers goed gemotiveerd zijn leveren ze namelijk de beste prestaties. En dat vinden bedrijven interessant. Langzaam maar zeker komt men erachter dat het oude idee van hoe hoger de financiële beloning hoe hoger de prestatie, niet klopt.

Financiële bonussen werken amper

Een hogere financiële beloning helpt alleen bij puur handwerk (min of meer lopendebandwerk). Maar op het moment dat je al enigszins moet gaan nadenken bij je werk, dan kan de prestatie dan zelfs minder goed worden. Als je mensen echter te weinig betaalt, dan raken ze hun motivatie kwijt. Het blijkt zo te zijn dat als je mensen niet laat denken aan het geld je de beste prestaties van ze krijgt. Dat betekent dat je ze genoeg betaalt, maar laat ze niet werken voor bonussen.
Kortom, geld moet niet de motivator zijn om te werken.

Wat motiveert dan wel?

Keer op keer blijkt dat intrinsieke motivatie (gaat over dingen doen die jou interesseren en je leuk vindt) belangrijker is dan extrinsieke (geld, dingen die anderen van je willen). Zie ook Intrinsieke en extrinsieke doelen.

De belangrijkste motivatoren zijn: De onderstaande korte presentatie behandelt dit.De rol van erkenning

Daarnaast gaat het er om, en dat heeft overlap met het bovenstaande, dat men dingen bereikt en daar erkenning voor krijgt. Vaak is het in de praktijk makkelijker om mensen aan te spreken op wat ze fout doen. Dat valt vaak meer op. Maar voor de motivatie is het uiteraard beter om te laten merken dat de werknemer iets goed heeft gedaan. De ratio van negatieve feedback tegenover positieve moet duidelijk doorslaan naar positieve. Dit geldt voor zowel de baas als de collega's. Een makkelijke manier om dit te doen is om de goede dingen te benoemen tijdens een meeting.

Hoe vaker mensen merken dat ze voortgang boeken in betekenisvol werk, hoe gemotiveerde ze zijn op de langere termijn.

Bronnen:
RSA Animate - Drive: The surprising truth about what motivates us
HBR - The Power of Small Wins
HBR - Can We Reverse The Stanford Prison Experiment?