Uitstelgedrag

We kennen het allemaal wel. Je hebt iets wat je wilt of moet doen. Maar het lukt niet om bezig te blijven met de taak, ondanks dat de deadline nadert. En dan zijn er ook nog die andere taken. Je blijft uitstellen en uiteindelijk heb je niet genoeg af. Wat is hieraan te doen? Ik vond een interessant document, geschreven door Kevin Chiu, dat een methode beschrijft om uitstelgedrag te bestrijden. Solving procrastination - an application of Flow, noemt twee redenen waardoor je gaat uitstellen (zelfs als je niet in een rumoerige omgeving werkt): Uitstellen leidt echter tot negatieve stress. Daarnaast kan het ervoor zorgen, dat bepaalde taken niet gedaan worden of niet op tijd af komen.

Het document geeft als oplossing het werken in een flow. Flow is een staat, waarbij je volledig opgaat in wat je doet. Niet alleen doe je je werk hierdoor met betere concentratie, maar je geniet er ook meer van.
Voordat gekeken wordt naar de toepassing voor flow met betrekking tot het bestrijden van uitstelgedrag, gaat Kevin Chui kort in op een andere, erg populaire, methode om je taken af te krijgen, namelijk Getting things done, of GTD, van David Allen.
Deze methode beschrijft een proces, welke ervoor zorgt dat je taken georganiseerd worden en blijven. De taken die in je directe actie lijst staan worden hierbij uitgevoerd op volgorde van prioriteit, afhankelijk van de tijd en middelen die beschikbaar zijn.

Hoewel dit goed werkt, zorgt het deze methode er volgens Solving procrastination niet voor dat je in een flow komt en blijft. En dit is wel belangrijk om van het uitstellen af te komen.

Organiseren volgens de flow methode

De methode om in een flow te komen, is door meerdere taken te hebben, die oplopen in uitdaging. Indien het verschil in uitdaging tussen de taken te groot is, is de kans op uitstellen groot. Bij een te kleine uitdaging treedt verveling op en bij een te moeilijke taak afschrikking. Daarom is het zaak om de taken te ordenen volgens oplopende moeilijkheidsgraad. Hierdoor blijft het een uitdaging, maar wel één, waarbij de volgende taak haalbaar lijkt.

Indien er twee opeenvolgende taken zijn die te ver uit elkaar liggen, wat betreft de moeilijkheidsgraad, stelt Kevin Chui voor om er een andere taak, die beter past, tussendoor te doen. Ondanks dat deze taak eigenlijk voor later bestemd was. Hierbij moet niet alleen het begin van de taak goed aansluiten op de vorige, maar ook het einde ervan op de volgende. De uitdaging moet dus zowel aan het begin als aan het eind van de taak overlappen met de andere twee taken. De winst van het werken in de flow maakt deze prioriteitsverschuiving, oftewel het invoegen van de andere taak op een eerder moment, toch zinvol.

Tot slot

In tegenstelling tot wat het document wellicht doet vermoeden, denk ik dat deze methode eerder een toevoeging is op de Getting things done methode, dan dat het die vervangt.
Toch klinkt de methode klinkt erg plausibel en ga ik proberen deze in de praktijk toe te passen.

Andere informatie om uitstelgedrag aan te pakken

Leren.nl - Uitstelgedrag
universiteit Leiden - Tien tips voor studenten met uitstelproblemen
Steve Pavlina - Overcomming procrastination