The paradox of choice

Barry Schwartz, docent sociale wetenschappen aan Swarthmore college, schreef het boek 'The Paradox of Choice: Why More Is Less'. Hierin beschrijft hij de keerzijde van het creëren van meer keuzevrijheid. Hij beargumenteert namelijk dat mensen niet goed kunnen omgaan met al deze keuzes en daardoor minder gelukkig zijn.

Ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb wel twee door hem gehouden presentaties bekeken via google video. Er zijn twee presentaties beschikbaar, een lange en een korte versie:
The paradox of choice - Why less is more (1 uur)
The paradox of choice - Why less is more (20 minuten).

Schwartz weet de stof erg boeiend over te brengen. Allebei kijken is waarschijnlijk niet heel zinvol. Overigens zijn ze in het Engels en niet ondertiteld.
Ik zal hier kort de besproken punten behandelen. In de video's worden hierbij voorbeelden gegeven die stof te verduidelijken. Die heb ik in dit artikel weggelaten.

De paradox

De tegenstelling waar Schwartz zijn boek op baseert, is de volgende: in de moderne Westerse samenleving gaat men ervan uit dat het maximaliseren van het geluk van mensen te bereiken is, door het maximaliseren van hun individuele vrijheid. En men denkt dat de manier om dat te doen het maximaliseren van keuze is.
Maar Schwartz zegt juist dat zoveel keuzevrijheid mensen ongelukkiger maakt.

Onze identiteit

Als we kijken naar onze identiteit, zien we dat die niet zoals vroeger behoorlijk vast staat. Vroeger werd er bijvoorbeeld niet de vraag gesteld of iemand wilde trouwen en/of kinderen wilde, maar was dat de aanname.
Daarnaast kun je steeds vaker je werk doen via internet en mobilee apparaten (alleen al je mobiele telefoon), waardoor je je steeds kunt afvragen of je niet aan het werk moet zijn. Bijvoorbeeld door te multitasken tussen je gezinsleven en werkzaamheden voor je baan. Het feit dat de keuze er is, zorgt ervoor dat je erover nadenkt, en dat maakt de ervaring die je moet hebben minder prettig.

De negatieve effecten van zoveel keuze

Schwartz geeft aan dat er ook veel positieve punten zijn aan het hebben van zoveel keuze. Omdat die punten voor de hand liggen, gaat hij slechts in op de negatieve effecten. Volgens hem zijn er twee duidelijk negatieve effecten: Waarom we minder tevreden zijn met de keuze ligt aan de volgende dingen:

Tot slot

De verwachtingen van de huidige consument is zo hoog, dat een blijde verrassing bijna niet meer voorkomt. We krijgen niet het fantastische gevoel dat we verwachten bij een aankoop.
Maar, zo benadrukt Schwartz, geen keuze is nog slechter dan te veel keuze. Wat het perfecte keuze aantal dan wel is, weet hij helaas niet (en zal ook wel per situatie verschillen).