Philips Wake-up light

Ik was al een tijdje benieuwd naar de Philips Wake-up light. Ik heb gekeken naar de informatie die er te vinden is over wakker worden met licht en heb de Wake-up light zelf een weekend geleend.

Wake-up light

De Wake-up light is een wekker die gebruik maakt van licht om het ontwaken aangenamer te maken. Volgens Philips geeft de wekker je zelfs meer energie, doordat het licht een positief effect heeft op je 'energiehormonen'. Verderop in dit artikel ga ik in op de wetenschappelijke informatie hierover.

De werking van de wekker is als volgt: een half uur voor de tijd waarop de wekker is ingesteld, gaat de lamp ervan aan. Deze brandt eerst heel dof en wordt feller naarmate de tijd verstrekt. Als de lamp op zijn felst is, op de wektijd, gaat ook het geluid aan. Dit kan een piep zijn, maar het apparaat heeft ook andere (natuur)geluiden. Althans de HF3461 heeft meerdere geluiden, de iets goedkopere HF3451 versie heeft er één. De geluiden beginnen anderhalve minuut voor de wektijd en zijn eerst zacht, om uiteindelijk op vol volume te blijven, totdat het wordt uitgezet. Het volume hiervan is instelbaar.

De verschillen tussen de huidige twee versies zijn:
Wake-up light HF3451Wake-up light HF3461
75 Watt, 300 Lux100 Watt, 400 Lux
piepje en vogelgeluidenpiepje, FM-radio, vogel-, kust- en vijvergeluiden

De wekker kan ook gewoon als lamp worden gebruikt, om bijvoorbeeld erbij te lezen in bed. En dat is mooi, want hij is toch redelijk groot. Maar op deze manier vervangt het zowel een wekker als een lampje, waardoor het weer meevalt.

Studie

Philips verwijst op haar site naar het volgende onderzoek, waarbij volgens hen wordt aangetoond dat het wakker worden middels de Wake-up light goed voor je is: The effect of dawn simulation on the cortisol response to awakening in healthy participants - L. Thorn et al. 2004.
Erg goed van ze dat niet zomaar wat roepen, maar ook de bron vermelden.

Het doel van de studie was kijken naar het effect van het nabootsen van een zonsopgang bij het opstaan op de cortisolwaarde (uitleg verderop), stress en alertheid. De test werd gedaan met gezonde mensen. Met gezond wordt hier bedoeld, dat de participanten geen medicijnen innamen en geen chronische of tijdelijke ziekte hadden. Daarnaast moest de tijd waar ze normaal opstaan vroeger dan 7:00 zijn. Dit is gedaan omdat dat, toen de test werd afgenomen, minstens een half uur voor zonsopgang was (januari/februari in Groot Brittannië). Het moest dus nog donker zijn.
Afgezien van het zelf afnemen van een speekselmonster voor de test, waren hun dagelijkse routines hetzelfde als anders. De participanten waren tussen de 24 en 45 jaar en gemiddeld 39.

Het onderzoek is niet gedaan met een Philips Wake-up light, maar met een apparaat dat vrijwel dezelfde werking heeft. Het zorgde ervoor dat, net als bij de Wake-up light, een half uur voor het opstaan het licht heel dof aanging en werd versterkt totdat een alarm af ging. In de test is een 250 Lux lamp gebruikt. De test duurde vier dagen, waarbij er op twee dagen op de normale manier werd opgestaan (met wekker) en op de twee overige dagen met de lichtwekker. Er is op twaalf mensen getest.
Er is overigens niet getest met een lichtbron die niet in intensiteit veranderde, maar gewoon continue fel brandde.

Cortisol

Het cortisolniveau werd getest, omdat dit hormoon zorgt voor energie. Dat wil zeggen, het zorgt er bij stress voor dat het lichaam weer in balans komt, door het verlies van energie te compenseren. Eerdere onderzoeken hebben al uitgewezen dat licht hiermee te maken heeft. De cortisolwaarde is het hoogst kort na het ontwaken en wordt gedurende de dag minder.

Conclusies van de test

De totale cortisolniveaus waren significant hoger op de dagen dat een lichtwekker werd gebruikt. De participanten gaven echter aan dat ze geen verschil voelden in hun stressniveau. Wel merkten ze een toename in hun alertheid (arousal).

Eigen ervaring

Ik heb de Wake-up light een weekend kunnen lenen. Ik had de HF3461 variant en koos voor het opstaan met vogelgeluiden. Het geluid is best prettig bij het opstaan, maar voor werkdagen zou ik toch kiezen voor het piepen, omdat ik bang ben dat ik anders niet wakker word.
Voor mij was het een aangename manier van opstaan. Normaal vind ik het vervelend dat de wekker gaat, maar omdat ik eigenlijk langzaam wakker werd, vanwege het licht, was dit niet onprettig. Het hielp uiteraard dat het weekend was, want op werkdagen heb ik wat meer moeite met de wekker.
Verder heb ik niet echt veranderingen gemerkt in mijn stressniveau of alertheid. Volgens mij is het moeilijk aan te geven in hoeverre dat verandert. Op werkdagen is dat misschien beter te bepalen.

Waar ik nu naar benieuwd ben, is wat mijn ervaringen zouden zijn op werkdagen. Misschien kan ik de wekker nog eens lenen. Of de Wake-up light echt een aanrader is, vind ik moeilijk te bepalen. Wat erg lastig is aan te geven, is of de effecten echt groot genoeg zijn om merkbaar te zijn.
Als ik erachter zou komen dat het op werkdagen doet wat het belooft, dan schaf ik hem zeker zelf aan.