Verschil linker en rechter hersenhelft

Op 10 december 1996 kreeg Jill Bolte Taylor een herseninfarct, die ze gelukkig overleefde. Nou zijn er meer mensen die dit meemaken, maar Jill Bolte Taylor is een hersenonderzoeker (neuroanatomist). Door deze ervaring kon ze zelf ondervinden wat het verschil is tussen het rechter en linker gedeelte van de hersenen.

Het infarct schakelde haar linker hersenhelft uit. Ze heeft hierover een boek geschreven, My stroke of insight, en in februari 2008 een presentatie gegeven. In deze presentatie beschrijft ze wat er met haar gebeurde toen haar linker hersenhelft haperde, ondersteund met de kennis die er inmiddels is over het verschil tussen de hersenhelften.

Rechter hersenhelft

Ze legt uit dat de rechter hersenhelft te maken heeft met zien, voelen en ruiken. Met de zintuiglijke waarnemingen van het moment. Het heeft dan ook alles te maken met het nu en niet met het verleden of de toekomst.
Daarnaast geeft ze aan dat rechts niet in individuen denkt, maar dat we allemaal één zijn. Toen Taylor op het moment van het infarct naar haar lichaam keek, had ze ook het idee dat haar lichaam niet van haar was, omdat ze niet snapte waar haar lichaam ophield en de rest van de wereld begon. Het was allemaal dezelfde energie. Ze begreep weinig van de wereld om haar heen, maar voelde zichzelf wel volledig zonder stress.

Linker hersenhelft

Over het linker deel van de hersenen vertelt ze, dat het juist wel over het verleden en toekomst nadenkt. Het vergelijkt situaties met het verleden en probeert de toekomst te voorspellen, plannen te maken.
Daarnaast gaat het heel erg in op details en categoriseren van die details en werkt het heel methodisch.

Samenwerking hersenhelften

De twee hersenhelften communiceren met elkaar. Hierdoor kun je zowel ergens de details van zien (links) als het grotere geheel (rechts). Je hebt beide nodig om goed te kunnen functioneren.

De keuze tussen links en rechts

Taylor geeft aan dat we wat vaker moeten kiezen voor het rechter deel van de hersenen, om zo een betere wereld te creëren. Zo beëindigt ze de presentatie, die ik overigens zeer kan aanraden (zie link bovenaan dit artikel).

Vaak wordt ook gezegd, dat Westerse maatschappijen vooral links georiënteerd zijn. Dit merk je onder andere aan het onderwijs. Oosterse maatschappijen zijn dan meer rechts georiënteerd. Je ziet ook dat mensen in het Westen steeds vaker geïnteresseerd zijn in Oosterse methoden, zoals meditatie, om de overheersing van de linker hersenhelft te bestrijden.

Boeken als 'De kracht van het Nu' ('The power of Now') en de opvolger 'Een nieuwe aarde' ('A new Earth') van Eckhart Tolle, worden ook steeds populairder. Hierin wordt eigenlijk gepleit voor meer gebruik van de rechter hersenhelft. Bij dit soort boeken ontbreekt het over het algemeen aan wetenschappelijke onderbouwing. Het gaat over het algemeen over gevoel en lastig te omschrijven gewaarwordingen. Sommige mensen spreekt deze manier van schrijven erg aan, terwijl sommigen het prettiger vinden om wel de wetenschappelijke onderbouwing te hebben.

Een hang naar de rechter kant van de hersenen, het leven in het nu, is ook te verklaren door de hoeveelheid van informatie die tegenwoordig op ons af komt. Links lijkt soms wel overbelast te raken en heeft rechts nodig om te bepalen wat echt belangrijk is (bijvoorbeeld door intuïtie).

Interessant te zien is dat Taylor het heeft over 'brainchatter', waarmee ze het (denkbeeldige) stemmetje bedoelt dat je herinnert aan dingen en je zegt dat je een individu bent. Eckhart Tolle noemt dit de ego en vindt zelfs dat je deze alleen moet gebruiken als gereedschap en verder moet 'uitzetten'.

Leuk om te zien dat wetenschap en spiritualiteit of esoterie niet altijd hoeven te botsen.