Intrinsieke en extrinsieke doelen

Persoonlijke doelen zijn onder te verdelen in twee soorten: intrinsieke en extrinsieke. Onderzoek heeft uitgewezen dat doelen van het eerste soort het meeste geluk brengen. Wat is precies het verschil?

Intrinsiek

Doelen die intrinsiek zijn (van binnen komen), geven je voldoening en zijn betekenisvol voor jezelf. De weg er naartoe is prettig en het doel wordt je niet opgelegd. Het bevredigt de behoefte aan autonomie, een gevoel van competentie en mogelijk aan sociale verbondenheid met anderen.

Intrinsieke doelen zijn inspirerend en plezierig. Hierdoor is men meer bereid er in te investeren (tijd of anderzijds) dan in extrinsieke doelen. Ook is de weg naar deze doelen beter vol te houden.

Enkele voorbeelden van intrinsieke doelen:

Extrinsiek

Bij extrinsieke doelen gaat het om dingen die anderen van je verlangen. Of dingen die je omgeving goedkeurt, waarbij jij dat oordeel belangrijk vindt. Die doelen zijn vaak oppervlakkig te noemen. De weg naar het doel is slechts een middel en vervult geen innerlijke behoeftes. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat deze doelen lastiger zijn vol te houden dan de intrinsieke.

Het kan ook voorkomen dat iemand een extrinsiek doel aangaat, om uiteindelijk bij haar intrinsieke doelen te komen. Door bijvoorbeeld hard te werken kan iemand meer tijd proberen te verkrijgen voor plezierigere en inspirerende dingen.

Enkele voorbeelden van extrinsieke doelen:

Zo mogelijk kiezen voor intrinsieke doelen

Het spreekt dus voor zich dat het voordelig is om voor intrinsieke doelen te kiezen. Mocht je dus een aantal doelen voor ogen hebben, dan is de kans het grootst dat als je de intrinsieke hiervan kiest je het gelukkigst wordt.

Soms kun je zelfs een doel intrinsiek of extrinsiek maken door er anders naar te kijken. Als je wilt afvallen bijvoorbeeld, kan dat zijn omdat je denkt dat je omgeving je dan leuker vindt. In dat geval is het extrinsiek. Maar je kunt ook willen afvallen om je energieker en vrolijker te voelen. Door je hier op te focussen, in plaats van de mening van anderen, heb je het doel intrinsiek gemaakt. De kans dat je het dan langer volhoudt en volbrengt is groter.

Bron: De maakbaarheid van het geluk