Innovatie en ideeën opdoen

Goede ideeën en innovatieve oplossingen leveren bedrijven meer winst op en maken je werk interessanter. Maar welke dingen zorgen voor goede ideeën en welke zijn niet van invloed? Komt een idee gewoon ineens opzetten, is er een stappenplan dat we kunnen doorlopen, of werkt het anders?

Innovatieve bedrijven zijn winstgevender dan bedrijven die niks met innovatie doen. Desondanks zijn veel bedrijven hier niet op ingesteld, wellicht uit angst voor falende projecten en verloren tijd. Al lijkt hier de laatste jaren wel verandering in te komen. Een bekend voorbeeld hiervan is Google, dat haar werknemers 20% van hun tijd aan eigen projecten laat werken. Hieruit zijn al enkele geslaagde Google producten ontstaan, waaronder Gmail. Google geeft zelfs aan dat de helft van de nieuwe producten in de 20% tijd zijn ontstaan.

Allemaal leuk en aardig, maar hoe kom je zelf tot innovaties of goede ideeën? Hierover doen een aantal mythen de ronde, welke ik eerst wil ontkrachten voordat ik deze vraag beantwoord. Hoewel er geen stappenplan is om van niets naar een goed idee of een innovatie te gaan, is er wel een aantal dingen dat kan helpen.

Ideeën

Het is van belang om goed het probleemgebied te kennen. Dit doe je door te onderzoeken en dingen uit te proberen. Hierdoor ben je gefocust op het vinden van een oplossing. Soms lijkt het hierdoor dat er een eureka moment ontstaat, maar eigenlijk is dit dus een proces en niet een moment.

Focussen op het probleemgebied en de oplossingsrichting helpt dus enorm. Maar het is goed om ook stil te staan bij het grote geheel door wat afstand te nemen. Wellicht helpt het om wat ongerelateerde ervaringen op te doen. Hierdoor kunnen andere oplossingsrichtingen zichtbaar worden.

Wat minstens zo belangrijk is, is om bij tegenslagen niet op te geven. Wees optimistisch dat de oplossing een keer komt. Met anderen erover praten kan dan helpen en leidt wellicht door andere oplossingsrichtingen. Alleen al een klankbord hebben werkt vaak prettig.

Innovatie

Een idee is echter nog geen innovatie, het is er slechts een klein onderdeel van. Het idee moet daarvoor worden uitgewerkt. Daarnaast moet nagegaan worden of het iets is dat nut heeft. In het geval van een product, bijvoorbeeld, moet bekeken worden of mensen het wel echt willen hebben. Zo niet, dan heeft het weinig zin het uit te brengen. Dit klinkt voor de hand liggend, maar als je lang ergens mee bezig bent kun je soms tunnelvisie krijgen en het verkeerde nastreven.

Het is daarom van belang om te kijken of je de goede vraag stelt, voordat je het antwoord zoekt. Bij het oplossen van een probleem is het soms nodig om meerdere keren de waarom-vraag te stellen, om zo tot het dieper liggende probleem te komen.

Vervolgens is het belangrijk om te experimenteren en te testen of je op de goede weg zit. Een mogelijke conclusie hieruit is dat het idee wel goed is, maar anders uitgewerkt moet worden.
In het geval van een product kan het in dat geval zo zijn dat het product niet interessant is voor de beoogde doelgroep, maar met wat aanpassingen wel bij een andere past.

Blijf daarom niet hangen bij het eerste idee. Het eerste idee is vaak niet het beste en ligt zelfs vaak redelijk voor de hand. Innovativiteit komt sowieso voort uit een proces dat al verder is dan de ideefase.

Meer informatie

Space for ideas - Ideas essays