Flow

De mentale staat waarin je volledig opgaat in hetgeen je doet wordt flow genoemd. Psycholoog Mihály Csíkszentmihályi, die originator van deze term is, geeft aan dat mensen zich het gelukkigst voelen als ze flow ervaren. Daarnaast heeft het ook met creativiteit te maken, creatieve mensen maken vaak originele dingen als ze in een staat van flow zijn.

Flow ervaren

Mensen ervaren flow als een staat waarin ze tijdelijk het gevoel hebben dat alles vanzelf gaat, ze het moment intens beleven en de tijd voorbij vliegt zonder dat ze het merken. Ze zijn dan zo geconcentreerd bezig, dat ze het idee hebben even buiten zichzelf te zijn. Dat wil zeggen, ze focussen zich zo op hun taak, dat ze bijvoorbeeld minder merken van hun lichaam (ze merken bijvoorbeeld een tijdje niet dat ze honger hebben).

Op momenten dat je geen flow ervaart krijg je veel signalen die je moet verwerken. Geluiden om je heen, gedachten ('ik moet die brief nog versturen') en dergelijken zorgen ervoor dat je bewustzijn haar aandacht moet verdelen. Hierdoor kun je je niet concentreren en niet in een flow komen.
Als je je nu slechts op één van die informatiestromen richt lukt het wel.

Als je flow ervaart, gaat dat volgens Csíkszentmihályi gepaard met de volgende (tijdelijke) kenmerken:

Flow bereiken

De bovenstaande punten geven niet alleen hoe het is om flow te ervaren, maar geven ook een idee van wat er nodig is om in de flow staat te komen. De onderstaande grafiek, welke komt uit een presentatie van Mihály Csíkszentmihályi over flow (vertaald vanuit het Engels), toont aan waar flow zich bevindt, gerangschikt naar de hoeveelheid vaardigheden en uitdagingen per mentale staat:
flow
Deze grafiek geeft aan waar flow zich bevindt in de vele mentale staten die je kunt hebben bij een taak of gebeurtenis. Flow begeeft zich dus in het vlak tussen 'dingen onder controle hebben, doordat het binnen je mogelijkheden (vaardigheden) ligt' en 'spanning, omdat het toch een uitdaging is'. Dit komt uiteraard overeen met de bovenstaande punten.

Tot slot

Meer flow ervaren in je leven, indien je dat nog te weinig doet, zal je waarschijnlijk gelukkiger maken. Je kunt er bijvoorbeeld je werk leuker mee maken, mocht dat nodig zijn.