Experimenten in plaats van levensveranderingen

Indien je in je leven iets wilt veranderen dan kan dat als een (te) grote onderneming voelen. Daarnaast is er vaak de twijfel, de angst voor het onbekende, die ervoor zorgt dat je niet begint aan de verandering. Wat in die situaties helpt is om kleine experimenten toe doen in plaats van complete levensveranderingen. Het idee is dat je voor een vooraf bepaalde periode je verandering uitprobeert en kijkt hoe dat uitpakt. Werkt het goed dan ga je er mee door en zo niet dan stop je na de geplande datum. Maar probeer ervoor te zorgen dat je niet stopt voor die datum.

Een goede periode om iets uit te proberen is een maand. Het experiment hoeft dan natuurlijk niet perse op de eerste dag van een maand te beginnen, als de duur maar 30 of 31 is. Het kan van het type experiment afhangen of de periode langer of korter moet zijn dan een maand. Zorg er in ieder geval voor de de periode niet te kort is, want dan verzamel je niet genoeg informatie om een goede beslissing te kunnen nemen.

Het voordeel van experimenten is:

Logboek

Het kan handig zijn om tijdens de experimentperiode een logboek bij te houden. Daarin houdt je bij wat je die dag hebt gedaan met betrekking tot het experiment. Schrijf er ook bij, aan het eind van de dag bijvoorbeeld, hoe je je erbij voelt. Dit helpt om na het experiment goed te kunnen evalueren. Als je tegen de planning in niets hebt gedaan aan het experiment schrijf dan op waarom niet.

Vaak is er een bepaalde ontwikkeling zichtbaar in het logboek. Als bijvoorbeeld het experiment drie keer per week sporten inhoudt, dan zou het zo kunnen zijn dat in het begin de logboek notities aangeven dat je het moeilijk vindt om te beginnen met sporten die dagen. Maar na een bepaalde tijd begin je het sporten prettig te vinden en zullen ze positief zijn. Deze informatie kan in de toekomst helpen bij het opnieuw beginnen met (in dit geval) sporten na een tijd waarin je niet sportte.

Na het experiment

Op de laatste dag van het experiment is het goed om te evalueren hoe het gegaan is. Hierbij is het boven genoemde logboek erg nuttig. Wat zijn de resultaten, hoe voelde je je tijdens de periode van het experiment en wat was de invloed op je leven? Je hebt nu waarschijnlijk een goed beeld van hoe je leven zal zijn als je voor altijd, of voor een lange tijd, hetgeen dat je probeerde zult doen.

Een voorbeeld

Stel je wilt een studie doen naast je werk, maar twijfelt of dat is te combineren. Na werk nog een uur studeren, of misschien zelfs twee, lijkt je vrij zwaar. In plaats van je inschrijven voor de studie en het maar proberen besluit je om een experiment te doen. Voor een periode van een maand ga je evenveel tijd besteden aan studeren als je voor die studie zou moeten doen. Dit hoeft niet perse het onderwerp te zijn dat je wilt studeren, maar het is wel handig. Elke dag houd je een logboek bij.

Omdat het inderdaad zwaar is heb je de neiging te stoppen, maar aangezien het maar voor een korte periode is, zet je door.

Aan het eind van de maand kijk je naar de resultaten. Werkte het niet? Dan is in ieder geval de continue twijfel weggenomen. Blijkbaar werkt het niet voor je. Werkte het eigenlijk heel goed, dan heb je nu genoeg zekerheid om te besluiten je in te schrijven voor de studie.