De eigenschappen van een geluksvogel

Richard Weisman, psycholoog verbonden aan de universiteit van Hertfordshire, heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de verschillen tussen mensen die zichzelf pech- en hen die zichzelf geluksvogels noemen. Het blijkt dat er inderdaad verschil zit tussen de levens van deze twee groepen mensen. Bij de geluksvogels komt het bijvoorbeeld meer voor dat ze tegen kansen of gebeurtenissen aanlopen die leiden tot mooie dingen.

Deze verschillen komen echter niet doordat bepaalde mensen met geluk of pech geboren zijn. Er is uiteraard niet zoiets als een onzichtbare kracht die ervoor zorgt dat geluk of pech wordt aangetrokken. Weisman geeft aan dat er vier karakteristieken zijn die het verschil maken.

Voordat we die behandelen moeten we even een onderscheid maken tussen toeval en geluk. Het winnen van een loterij is toeval, want je hebt daar geen controle over en het is een eenmalige gebeurtenis die zich niet herhaalt. Wat hier bedoeld wordt met geluk, zijn dingen die regelmatig gebeuren bij mensen. Zo zijn er mensen die geregeld tegen goede zakendeals aan lopen en andere mooie dingen in het leven, terwijl anderen dit niet hebben. Dit zijn de dingen waardoor die persoon zal zeggen "ik heb ook altijd geluk!".

Hieronder zijn de karakteristieken vermeld die er volgens Weisman voor zorgen dat sommigen zichzelf, terecht, geluksvogels noemen.

Maximaliseren van de kans op meevallers

Geluksvogels zijn er goed in het creëren en opmerken van buitenkansen, waarna ze er ook iets mee doen. Ze staan open voor nieuwe gebeurtenissen, staan ontspannen in het leven en kijken vaak naar het grote plaatje in plaats van de (niet bijzondere) details.

Het creëren van kansen doen ze door verscheidenheid aan te brengen in hun leven. Ze houden niet van routine en zullen daarom ook veel verschillende dingen uitproberen. Daarnaast zijn ze goed in sociale contacten te creëren en onderhouden. Hierdoor hebben zij vaker dat ze, op het moment dat ze iemand nodig hebben, vaak iemand die iemand kent die het kan regelen.

Weisman geeft als voorbeeld van het ontspannen in het leven staan en het onderhouden van sociale netwerken het volgende voorbeeld. Wanneer een pechvogel naar een feestje gaat in de hoop daar een partner te vinden, dan blijkt dat diegenen daar zo op gefocust is, dat hij of zij de kansen mist om vriendschappen te sluiten. Een geluksvogel is over het algemeen relaxter en gaat ook niet met dat doel naar het feestje, waardoor hij of zij wel zijn vriendenkring vergroot. Dit kan dan weer tot meer positieve dingen leiden, bijvoorbeeld die partner.

Een ander verschil is dat bij een dergelijk feestje de geluksvogel meer met mensen gaat praten die hij nog niet kent, in plaats van met de mensen waarmee hij altijd al praat. Dat heeft met de eigenschap te maken dat geluksvogels niet van routine houden en daar graag uit willen breken.

Luisteren naar je intuïtie

Het blijkt dat geluksvogels naar hun gevoel luisteren bij het nemen van beslissingen. Daarbij zorgen ze er zelfs voor dat ze genoeg ontspannen en niet aan anderen dingen denken om die intuïtie waar te nemen. Dat wil niet zeggen dat ze niet ook rationeel nadenken, maar ze gebruiken de intuïtie wel als alarmbel.

Verwacht succes

Doordat geluksvogels verwachten dat er succes gaat optreden, zetten ze door op het moment dat dingen fout lijken te gaan. Minstens zo belangrijk is dat doordat ze zelf denken dat alles goed zal gaan, ze de mensen om hun heen ook positief beïnvloeden. Deze beide zaken zorgen ervoor dat er uiteindelijk ook meer daadwerkelijk goed gaat.

Verander pech in geluk

Geluksvogels hebben de neiging de positieve kant te zien van de minder leuke dingen die hen overkomen. Wat ze vaak doen, is denken hoe het erger kon en dus valt de huidige uitkomst wel mee. Het is namelijk niet zo dat ze geen negatieve dingen meemaken, ze gaan er alleen anders mee om.

Hierdoor blijven de verwachtingen voor de toekomst hoger en is de kans groter dat ze een gelukkig leven leiden. Ze gaan ook niet bij de pakken neerzitten, maar doen er zo mogelijk wat aan. Ze houden zichzelf echter niet voor de gek, ze zien wel dat het niet goed ging. Maar ze gebruiken dat eerder om van fouten te leren en gaan er niet vanuit dat de pech aanhoudt.

Een voorbeeld dat Weisman gaf is dat van iemand die zich beschrijft als geluksvogel. Hij was van de trap gevallen en had daarbij zijn been gebroken. Toen Weisman vroeg of hij zich nog steeds een geluksvogel voelde antwoordde de man: "natuurlijk, want ik had ook mijn nek kunnen breken." Niet bepaald het antwoord dat een pechvogel zou geven, maar net zo realistisch.

Kun je je hoeveelheid geluk verhogen?

Als experiment heeft Weisman een deel van zijn geluks- en pechvogels bereid gevonden om een maand lang elke dag oefeningen te doen die ervoor moesten zorgen dat ze meer geluk kregen. De oefeningen hielpen met het zien van gelukskansen, luisteren naar intuïtie, verwachten succes te krijgen en beter met tegenslagen om te gaan.

Elke dag moesten de deelnemers ook een geluksdagboek bijhouden. Hierin mochten alleen de geluksdingen opgeschreven worden. Hierdoor gingen alle deelnemers meer denken aan die positieve zaken, wat positief werkt op het 'geluksvogelgevoel'.

Na aflopen van de maand met oefeningen bleek dat 80% van de deelnemers gelukkiger en tevreden waren met hun leven. Daarnaast vonden ze zichzelf meer een geluksvogel. De mensen die al geluksvogel waren voelden zichzelf dat nu nog iets meer en de pechvogels voelden zichzelf nu geluksvogels.

Dat is een opvallend resultaat dat inderdaad aantoont dat de hoeveelheid geluk die een mens ervaart niet vast staat, maar omhoog kan.

Bronnen

Forbes - Seeing the gorilla
Telegraph - Be lucky - it's an easy skill to learn
Richard Weisman - Luck
BBC news - The loser's guide to getting lucky
Fast company - How to make your own luck