Actie en persoonlijke ontwikkeling

Lezen over gelukkiger worden en persoonlijke ontwikkeling is erg interessant. Maar wanneer er geen actie op volgt heeft het meestal weinig effect. Dat weten we eigenlijk wel, maar toch ontbreekt die actie vaak.

Dit artikel behandelt het effect van wel actie ondernemen en het voordeel van regelmatig actie ondernemen.

Het verschil tussen weten en doen

... there's a difference between knowing the path and walking the path. - Morpheus in The matrix.

Tal Ben-Shahar vertelt in één van zijn positive psychology colleges dat er een groot verschil is tussen mensen die enkel de informatie tot zich nemen en degenen die daarmee gelijk actie ondernemen. Hij legt dit uit aan de hand van de volgende grafieken.

baseline grafiek

Beide grafieken tonen het niveau (weergegeven met een zwarte lijn) waarop een persoon zit voor een bepaalde eigenschap, bijvoorbeeld iemand's geluksniveau. De tijd loopt van links naar rechts en hoe hoger de grafiek, hoe hoger het niveau.

De bovenste grafiek laat dit zien voor iemand die slechts de stof in zich opneemt en er vervolgens niets mee doet. De onderste toont dit voor iemand die kort erna actie onderneemt, met als doel ergens een gewoonte van te maken.

Direct na het opnemen van de stof, bijvoorbeeld na een workshop, hebben beide personen dezelfde piek (omdat ze nog enthousiast zijn en hun houding veranderd is). Die piek houden ze beiden niet vast, maar ze zakken allebei terug naar hun basisniveau (de grijze lijn). Het niveau blijft bij beiden vervolgens schommelen om het basisniveau (want iedereen kent pieken en dalen). Echter, het basisniveau van de mensen die actie ondernemen is inmiddels hoger dan voorheen. Het gemiddelde niveau is daardoor ook hoger; de pieken zijn minder laag en de toppen hoger dan voorheen.

Regelmatig actie ondernemen

Actie leidt niet altijd tot geluk, maar er is geen geluk zonder actie. - Benjamin Disraeli.

Als je niks onderneemt, gebeurt er over het algemeen niks. En om dingen te realiseren die wat moeilijker zijn zul je vaak uit je comfort zone moeten gaan. Oftewel, dingen doen waar je wellicht wat angstig voor bent maar wel zou willen doen. Timothy Ferriss, auteur van Een werkweek van 4 uur, raadt zelfs aan om elke dag iets uit je comfort zone te doen, omdat die dingen volgens hem de voor jou interessante dingen zijn. Hij vertelt hierover in deze video.

Bij een bepaald doel is het uiteraard ook erg handig om elke week of elke dag iets te ondernemen dat dat doel dichterbij brengt. Een plan dat opgedeeld is in kleine, relatief snel haalbare, stappen kan hierbij helpen.

Maar trap niet in de valkuil van het overanalyseren. Vraag jezelf af of het niet gewoon tijd wordt om wat te doen, in plaats van het probleem te blijven bestuderen. Je hoeft meestal niet alles te weten voordat je begint, ook al kan het zo voelen. Gaandeweg leer je en kom je tot inzichten die je niet middels bestuderen had kunnen krijgen.

Dit principe zie je vaak terug bij succesvolle ondernemers. Die geven aan dat ze zichzelf achteraf vaak naïef vonden. Ze hadden geen rekening gehouden met bepaalde problemen die ze later zouden tegenkomen. Maar die onwetendheid bleek juist de kracht, want anders hadden ze wellicht van de onderneming afgezien. En problemen kom je altijd tegen, maar los je ook weer op.