10 punten die je gelukkiger maken

Sociaal psycholoog David Myers heeft een lijst gemaakt van tien zaken die belangrijk zijn om gelukkiger te worden. Ik heb hiervan een Nederlandse vertaling gemaakt, met de toevoeging van enkele links naar meer informatie over het betreffende punt.


Realiseer je dat langdurig geluk niet door financieel succes komt. Mensen passen zich aan aan veranderende omstandigheden, zelfs aan rijkdom of een handicap. Rijkdom is als gezondheid: volledige afwezigheid zorgt voor misère, maar het hebben garandeert geen geluk. Dit geldt ook voor andere omstandigheden die we willen hebben (zie ook: Niet krijgen wat je wilt).

Heb controle over je tijd. Gelukkige mensen hebben het gevoel dat ze controle hebben over hun leven, vaak mede door het onder controle hebben van hun tijd. Dit helpt bij het stellen van doelen en het onderverdelen hiervan in dagelijkse subdoelen. Hoewel we vaak overschatten hoeveel we in een dag kunnen bereiken (waardoor we gefrustreerd raken), onderschatten we over het algemeen hoeveel we kunnen bereiken in een jaar, door een beetje voortgang per dag.

Doe alsof je vrolijk bent. We kunnen soms door alsof te doen in de juiste stemming komen. Zelfs door gemanipuleerd worden tot lachen voelen mensen zicht beter. Als je chagrijnig bent, is de wereld chagrijnig terug. Dus lach. Praat alsof je je zelfverzekerd voelt, positief bent en sociaal bekwaam. Door te doen alsof, worden de juiste emoties vanzelf opgewekt.

Zoek werk en vrijetijdsbesteding waarbij je je vaardigheden kunt gebruiken. Gelukkige mensen bevinden zich vaak in een flow, opgeslokt in hun bezigheid zonder dat het ze overweldigd. De duurste vormen van vrijetijdsbesteding (zoals zitten op een jacht), zorgen vaak voor minder flow ervaringen dan werken in de tuin, omgaan met anderen en met je handen werken.

Beweeg. Veel onderzoek toont aan dat sportief bewegen niet alleen zorgt voor een goede gezondheid en meer energie, maar dat het ook een medicijn is voor een milde depressie en ongezonde stress. Gezonde geesten bevinden zich in gezonde lichamen.

Zorg voor de juiste hoeveelheid slaap. Gelukkige mensen leven een actief en energiek leven, maar reserveren tijd voor (herstellende) slaap en tijd voor zichzelf. Veel mensen lijden aan slaapschuld, met resulterende moeheid, verminderde alertheid en neerslachtigheid.

Geef genoeg prioriteit aan hechte relaties. Intieme vriendschappen met hen die om je geven, kunnen je helpen in moeilijke tijden. Een vertrouwensband is goed voor lichaam en geest. Zorg dat je je vriendschappen in stand houdt, je je naasten minstens dezelfde vriendelijkheid toont als anderen, samen dingen onderneemt en deelt.

Kijk verder dan jezelf. Help anderen die het nodig hebben. Geluk verhoogt behulpzaamheid (zij die zich goed voelen, doen goed). Maar goed doen zorgt ook dat je je goed voelt.

Wees dankbaar. Mensen die af en toe stil staan bij de dingen waar ze dankbaar voor zijn (hun gezondheid, vrienden, familie, vrijheid, opleiding, omgeving etc.), voelen zich prettiger.

Draag zorg voor je spirituele kant. Voor veel mensen zorgt hun geloof voor een ondersteunende gemeenschap waarin ze zich begeven, een reden om verder dan zichzelf te kijken en een gevoel van betekenis en hoop. Veel studies tonen aan dat actief religieuze mensen gelukkiger zijn dan anderen en dat ze beter met nare gebeurtenissen omgaan.

Overigens blijkt dat het bij dit laatste punt niet zozeer gaat om de spirituele kant, maar meer om de gemeenschap. Of je wel of niet gelooft maakt in Nederland eigenlijk niet uit. De Nationale Gelukstests Ruut Veenhoven legt uit:

"In Amerika is dat anders. Doordat de afstanden daar groter zijn en de familie ver weg woont dient de kerk ook meer als een sociale aangelegenheid waardoor het mensen gelukkiger maakt. In Nederland is de noodzaak er niet aangezien familie vaak in de buurt woont."